Avgifter 2017

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2017 i december. Avgifterna till föreningen kommer sannolikt ligga kvar på 2016 års nivå även nästa år, under förutsättning att inget oväntat inträffar. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. Definitivt besked kommer i nästa nyhetsbrev.