Vår Brf – vad är det?

Styrelsen vill påminna om funktionen Vår Brf. Via våra avier får alla boende i vår förening inloggning till Vår Brf där ni själva bland annat kan se sina avier, sina betalningar samt tillgång till blanketter för boende.