Cykelrensning i december

På uppdrag av styrelsen har vår tekniske förvaltare, Loudden, utfört en cykelrensning. Detta gäller samtliga cyklar och föremål i våra gemensamma utrymmen i cykel- och barnvagnsrummen.

Ej märkta cyklar och föremål omhändertogs den 5 december.

De cyklar och föremål som blivit omhändertagna sparas i tre månader. Har du blivit av med föremål eller cykel kan den återfås mot beskrivning. Kontakta då Loudden på felanmalan@loudden.se eller tel. 08-545 415 54.

Vänliga hälsningar
Styrelsen och Loudden Bygg- och Fastighetsservice AB