Förenings ekonomi är god

Föreningen hade ursprungligen en checkkredit på 1 000 000 kr. Den avskaffades i december. Då den krediten användes som en del i finansieringen innebär detta i praktiken att föreningen amorterat 1 000 000 kr i år.

Den nya fastställda underhållsplanen innebär att avsättningar till yttrefond för framtida underhåll (slitagekostnader) ökar till 500 000kr/år. Detta för att föreningen ska vara väl rustad för framtida kostnader för underhållet.