Nya stadgar röstades igenom enhälligt

Styrelsens förslag på nya stadgar röstades igenom enhälligt på den extra föreningsstämman vi hade den 19 april. Samma beslut kommer även att tas på den ordinarie föreningsstämma.