Föreningens ekonomi är fortsatt god = ingen avgift i december!

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2018 i december. Avgifterna till föreningen kommer sannolikt ligga kvar på 2017 års nivå även nästa år, under förutsättning att inget oväntat inträffar. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans.

Den goda ekonomin i föreningen innebär sannolikt att årsavgiften inte behöver höjas för 2018, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden. Med reservation för oförutsedda händelser och eventuellt ny lagstiftning.

Den goda ekonomin innebär en lägre årsavgift i år. På avin för december tar föreningen inte ut någon avgift. Den goda nyheten innebär en sänkning av årsavgiften med cirka 8 %, sett över hela året. December månads avi omfattar därför bara kostnad för el, varmvatten och Triple-Play, vilket inte omfattas av sänkningen.