Olika säkerhetsskyddande åtgärder

Styrelsen jobbar på olika förslag på säkerhetsskyddande åtgärder, främst för lägenheterna på bottenplan. Just nu arbetar styrelsen med olika förslag till att montera kompletterande belysning på fram- och baksidan, men även andra säkerhetsåtgärder.