Förenigens ekonomi

Budgetarbetet är igång för 2018 och att budgeten kommer fastställas i december. Avgifterna till föreningen kommer sannolikt ligga kvar på 2017 års nivå även nästa år, under förutsättning att inget oväntat inträffar. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. Definitivt besked kommer i nästa nyhetsbrev.