Rapport från extra föreningsstämman i november 2017

Den 6 november hölls årets andra extra föreningsstämma i Jaktvillan. Den andra extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog de två anmälda ärendena, ”beslut om installation av kompletterande belysning på föreningens mark och hus” och ”beslut om att bemyndiga styrelsen att installera elladdare i garagen”.

På stämman beslutades enhälligt om installation av kompletterande belysning på föreningens mark och hus.

Gällande om att bemyndiga styrelsen att installera elladdare i garagen kom ett motförslag på extra stämman som innebar att styrelsen bara skulle utreda och presentera en helhetslösning på elladdare till nästa ordinarie föreningsstämma i maj 2018. Det var också det förslag som fick flest röster.

Protokoll finner ni under fliken Föreningsstämma