Häll ut i ditt fett på rätt sätt!

Samtliga lägenheter har erhållit en tratt så att man på ett enkelt sätt tar hand om vårt överblivna matfett. Varför insamling av fett på detta sätt?

Mat- och frityrfett som hälls ut i avloppet stelnar och byggs på i flera lager tills det bildas stora fettproppar. Propparna täpper till ledningarna och orsakar stopp och översvämningar = kostnader för föreningen.

En enkel instruktion medföljde tratten för insamling av mat- och frityrfett.