Radonmätning våren 2018

Solna stad har begärt att föreningen genomför radonmätning i våra bostäder under 2018. Föreningen har beställt radonmätare och Loudden kommer att placera ut dem i vissa lägenheter. Vi ber därför boende vara oss behjälpliga.

Utvalda lägenheter kommer att ingå i mätningen, med två detektorer per lägenhet. Mätningen skall pågå minst två månader med start i början av februari.

Loudden har delat utförligare instruktioner i brevlåda hos berörda lägenheter.