Hyra och avgifter 2018

Styrelsen har beslutat om oförändrad årsavgift för 2018. Avgift för varmvatten, el och Triple-play (Bredband, TV, IP-telefon) är även oförändrad.

Prisbasbeloppet för 2018 är beräknat till 45 500 kr.

Vid styrelsemöte i december 2017 beslöts om avgifter och hyra för 2018 enligt följande:

Årsavgift lägenhet: medelvärde 509 kr/kvm oförändrad
Hyra garageplats: bil 1386 kr/mån höjning 2 %
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: ~ 68,7 kr/m3 oförändrad
El: ~ 1,21 kr/kWh oförändrad
Pantsättningsavgift: 455 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 137 kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad