Aktivering av valberedningen

Valberedningen inleder nu arbetet med att ta fram förslag på styrelse för kommande år. Brf Nattsländan är en bra fungerande förening där mycket är välorganiserat. Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning av våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder. Vi har t.ex. få tjejer/kvinnor i arbetet.

Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre;

  • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
  • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
  • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse
Alla medlemmar kan lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se.
Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap. Gör en anmälan även utan någon erfarenhet om ni är intresserad.

I valberedningen sitter Henrik Tronstad (hus 56), Sung Mee Gundlegård (hus 58) och  Inga- Lill Möller (hus 60).