Nytt år – nya utmaningar!

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är startade. Arbetet med ombyggnad av våra cykel- och barnvagnsförråd, radonmätning och arbetet med att åtgärda punkter efter 5-årsbesiktningen startar på måndag, den 5 februari.

Styrelsen har även startat planeringen för kommande städdagen i april och ordinarie stämma i maj. Fundera på om ni vill föreslå något till ordinarie föreningsstämma, motioner ska in senast den 1 mars.

I detta nyhetsbrev finns också information om Trygg i Järvastaden och Nattsländan. Vi uppmanar alla att läsa den och att ladda ner appen för ett tryggare och säkrare Järvastaden samt att skapa en större ”digital” gemenskap i vår förening.