Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Som ett led i att öka tryggheten i området har Järvastaden AB (JAB) utsett trygghetsambassadörer för de olika bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningar i vår stadsdel.

I vår föreningen är det Richard Stenros som är trygghetsambassadör. Han är tillika vice ordförande i styrelsen och ansvarar bland annat för säkerheten i föreningen.

Systematiskt säkerhetsskyddsarbete i Brf Nattsländan
Styrelsen har beslutat att händelser i vår föreningen ska rapporteras till föreningens trygghetsambassadör antingen via mejl, trygghet@brfnattslandan.se eller via appen Coyards.

Med appen Coyards kan vi i föreningen skapa en större gemenskap, och den blir viktig i vårt gemensamma säkerhetsarbete. Coyards skapar även förutsättningar för bättre kännedom om alla som bor i föreningen så att vi lär känna varandra lite mer. Det innebär att vi i större utsträckning vet vem som rör sig i och runt våra fastigheter, vilket skapar trygghet.

Mer information finner ni här.