5-årsbesiktning – vad händer just nu?

Arbetet med föreningens 5-årsbesiktning fortsätter.

Skanska fortsätter arbetet med att åtgärda besiktningspunkter i allmänna utrymmen och i berörda lägenheter.

Skanska kommer med början av denna vecka att påbörja ett omfattade arbete med föreningens ventilation vilket ska åtgärdas enligt 5-årsbesiktnigen.

Skanska startar i hus 56 där de mellan den 16 – 19 april kommer att montera ny huv och gå igenom och reparera aggregatet. Därefter aviseras lägenheter i översta våningsplanet (plan 5) i hus 56 för att genomföra syn, mätning och kalibrering av ventilationen fram till den 27 april. Sedan genomför Skanska en utvärdering med stickprov i andra lägenheter i hus 56. Vid godkänt arbete i hus 56 fortsätter sedan Skanska med resterande hus i maj/juni.