Byte av portkoderna till våra trapphus

Styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen fortsätter.

Den 23 april byter föreningen koderna till våra trapphus. Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 08:00 – 20:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen.

Avisering av vilken kod som gäller för ditt trapphus har genomförts till samtliga under veckan från Loudden som hanterar bytet av koden.