Radonmätning – resultat

I ett flerbostadshus är det fastighetsägaren (= bostadsrättsföreningen) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna. Enligt Solna stad ska vi genomföra detta senast 1 juni 2019 i vår förening.

Radonmätningen har nu genomförts med gott resultat.  Våra mätningar visar på ett årsmedelvärde om 20 Bq/m3. Riktvärdet för människors hälsa är 200 Mq/m3. Så föreningen ligger långt under riktvärdet.