Ventilationsarbetet fortsätter

Skanska fortsätter att åtgärda föreningens ventilationssystem vilket ska åtgärdas enligt 5-årsbesiktnigen.

Skanska arbete är i slutskedet i hus 56 där de i april monterade en ny huv och gick igenom och reparerade aggregatet. Därefter har i översta våningsplanet (plan 5) i hus 56 genomförts syn, mätning och kalibrering av ventilationen. Skanska har även genomfört en utvärdering med stickprov i andra lägenheter i hus 56.

Skanska fortsätter nu med samma arbete i resterande hus under juli. Om Skanska behöver tillgång till en lägenhet under arbetet så kommer Skanska att avisera dessa berörda lägenheter. Notera att under arbetet kommer ventilationen att vara tillfälligt avstängd under vissa perioder.