Hur är min förbrukning gällande el- och vatten?

Föreningen har ett system för automatisk insamling av el- och vattenförbrukning.

Om du är intresserad kan du se dina egna förbrukningar på Internet.

Då går du till denna sida och loggar in med information du fått under vecka 38/2018.

Du bör lägga in din e-postadress första gången du loggar in om du senare skulle glömma din inloggning.Detta gör du genom att klicka på Inställningar på startsidan som kommer upp efter din första inloggning.

Vid eventuella problem med inloggning eller visning av mätvärden kontakta Loudden.

Genom att klicka på ett mätslag väljer du vilket du vill se, tex el eller varmvatten. Vilka mätslag som finns beror på vilka mätare det finns för din lägenhet. Under diagrammet kan du se den senast avlästa mätarställning för aktuell mätare.

Mer information hittar du här.