Föreningens ekonomi är fortsatt god – ingen avgift i januari 2019!

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2019 i december, vilket vi skrev i nyhetsbrevet för september.

Den goda ekonomin i föreningen innebär sannolikt att årsavgiften inte behöver höjas för 2019, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden. Med reservation för oförutsedda händelser och eventuellt ny lagstiftning.

Men, våra ekonomiska indikationer pekar redan nu för att föreningen har en fortsatt god ekonomin vilket innebär att styrelsen tagit beslutet om en lägre årsavgift nästa år.

På avin för januari 2019 (Obs endast januari) tar föreningen inte ut någon avgift. Det innebär en sänkning av årsavgiften med cirka 8 %, sett över hela året.

Januaris månads avi omfattar därför bara kostnad för el, varmvatten och Triple-Play, vilket inte omfattas av den tillfälliga sänkningen, utan ska betalas som vanligt.