Förändringar i styrelsen

Sung Mee Gundlegård (ekonomiansvarig) och Ann Rydin (suppleant) har av olika personliga skäl slutat sitt arbete i styrelsen den 1 september.

Styrelsen kommer att sakna deras kompetens och vi tackar dem båda för deras engagemang och arbete.  Något fyllnadsval behövs inte enligt stadgarna. Ny ekonomiansvarig är Malek Hanna.