Hoppsan, det blev lite fel!

Som många av er har noterat så uteblev avräkningen gällande el- och varmvattenförbrukning för det senaste kvartalet på de senaste utskicken av avgiftsavierna (för kommande kvartal).

Anledningen beror på att vår ekonomiska förvaltare inte fått avräkningsunderlaget i tid innan utskicket av avgiftsavierna. Avräkningen för det kvartalet (och kommande) kommer istället att utföras för avin för januari 2020.