God Jul & Gott Nytt År!

Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen har bland annat haft ett tiotal styrelsemöten under året och tillsammans med er genomfört en vår- och en höststädning, garagestädning, vi har fått ny belysning över in- och utfarterna vid garagen, målat om samtliga bänkar, genomfört stort underhållsarbete på alla gräsytor. Styrelsen har även fortsatt sitt intensiva arbete med att förbättra säkerheten i föreningen samt påbörjat arbetet med en ny laddinfrastruktur i garagen.

Vi har även avslutat alla förhandlingar/möten med Skanska om åtgärder efter 5-års besiktning och den av Skanska begärda överbesiktningen. Därmed är föreningen från och med 2019 på helt egna ben och har inga ärenden kvar med Skanska som förening (förutom avtalet om garagen fram till 2022).

Styrelsen har vidare sett över ekonomin, granskat gällande underhållsplan, och tagit fram en ny blankett för andrahandsuthyrning och inventerat avtalen med balkonginglasningar.

Vi ser fram emot nästa år.

Då ska, bland annat, föreningen genomföra fortsatta säkerhetsarbeten, uppdaterat föreningens underhållsplan, se över el-, och varmvattenavgifterna, förbereda övertagandet av föreningens garage i egen regi, samt installera ny belysning över våra entréer. Styrelsen återkommer med mer information under våren.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna. Föreningen kommer även traditionsenligt att ha vår- och höststädning och föreningsstämman genomförs i maj 2020 i Jaktvillan.

Med dessa nyheter vill vi rikta ett stort tack för ert förtroende även detta år, och hoppas på ett gott samarbete även nästa år!
Styrelsen