Ordinarie stämma den 18 maj utomhus vid Jaktvillan

Styrelsen ser för närvarande ingen anledning att skjuta upp stämman. Ordinarie föreningsstämma kommer hållas som planerat den 18 maj kl. 19:00 vid Jaktvillan.

Styrelsen har kommit fram till att stämman kan hållas utomhus med social distansering på två meter.

Inga motioner kommer att behandlas på stämman då inga har inkommit till styrelsen.

Som medlem har man också rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en fullmakt, förslag till sådan finns på föreningens hemsida under fliken Föreningsstämma.

Om situationen förändras återkommer vi med information om detta. Följ även myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.