Nya informationsskyltar vid lekplatserna

Nya informationsskyltar är uppsatta vid våra lekplatser. På den tydliggörs exempelvis att hundar för inte vistats på lekplatsen och att rökning är förbjuden.

En riktlinje finns också för vilken ålderskategori som har företräde på lekplatsen. Det innebär att är man 13 år och äldre måste de förstå att barn mellan 0-12 år har företräde till lekplatsen inklusive gungorna.

Telefonnumren på informationsskyltarna går, förutom till SOS, till Hallonbergens vårdcentral respektive Louddens kundtjänst.