Individuell mätning och debitering av el och värme skattepliktigt och kräver momsregistrering

Regeringen inför krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten för vissa delar av det befintliga flerbostadsbeståndet från 2021.

Vår föreningen har det sedan föreningen bildades 2012.

El och vatten som inte ingår i hyran eller avgiften till bostadsrättsföreningen och debiteras efter förbrukning är inte längre momsbefriad. Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter IMD inte längre är momsfri. Föreningen behöver därför fakturera el och vatten med moms.

Denna moms är inkluderad i de avier (kvartal 3 2020) som skickades ut till alla medlemmar i mitten av juni.

Grunden är att medlemmarna inte ska påverkas. Medlemmarnas debitering av varmvattentillägg och eltillägg enligt IMD är oförändrade, men från och med kvartal 3 2020 ingår moms i den summan som särredovisas.

Om du är intresserad kan du se dina egna förbrukningar på Internet.

Kolla in vår hemsida.

Vid eventuella problem med inloggning eller visning av mätvärden kontakta Loudden, enligt rutin för felanmälan.