Inga föremål i trapphusen, vid lägenhetsförråden eller i garagen

Styrelsen påminner alla om att det är viktigt att inga föremål förvaras i trapphusen, i gångarna vid våra lägenhetsförråd eller i våra garage. Trapphusen är klassade som utrymningsväg vid brand.

Trapphusen ska vara helt fria från föremål. Detta gäller även dörrmattor. Motivet till det är brandsäkerhetssynpunkt och för att underlätta städningen av trapphusen. För barnvagnar, cyklar och rullatorer mm finns särskilda rum vid varje trapphus.

Förekommer lösa föremål i trapphusen, garagen eller vid lägenhetsförråden kommer de att tas omhand omedelbart av vår tekniske förvaltare.