Del av Järva skjutbaneväg stängs av tillfälligt

De förberedande arbetena inför byggandet av kvarteret Linnean har pågått en tid. Från och med nästa vecka med början 24 augusti stängs delar av Järva skjutbaneväg av med anledning av exploateringsarbeten för Linneans detaljplan.

Avstängningen kommer att gälla till och med maj 2021.