Leksaksbehållarna vid lekplatserna

Styrelsen vill på förekommen anledning uppmana alla barnfamiljer att det är helt okej att lägga tillbaka uteleksakerna i leksaksbehållarna efter att de har använts. Det blir snyggare så.