Start av lokal Nattvandringsgrupp

Nu har det i samarbete med Trygg i Järvastaden startat upp en lokal Nattvandringsgrupp i Järvastaden.

För att vi ska få så stor genomslagskraft som möjlig söker vi nu efter frivilliga vuxna boende i Järvastaden som vill bidra med sin tid och engagemang genom att vara med och nattvandra på helgerna.

Tanken är att vi tillsammans genom nattvandring ska skapa en trygg och trevlig stadsdel för framförallt för våra ungdomar som vistas utomhus. Utöver en trevlig och hälsosam promenad tillsammans med andra vuxna i området är det ett gyllene tillfälle att lära känna varandra och att skapa nätverk med andra boende i Järvastaden.

Var och en bestämmer naturligtvis hur mycket tid man kan avvara under en kväll. Var med och bidra du också till en trygg och trevlig stadsdel för våra ungdomar att växa upp i genom att delta!

Vi kör igång med det första nattvandringstillfället fredagen den 8:e Januari 2021 och lördagen den 9:e Januari 2021.

Samling sker kl 20.30 vid hus 25, det gamla huset, mittemot Fridensborgsvägen 54 & 56 i Solna. Ingången är på baksidan av byggnaden.

Maximalt 8 personer kommer att få medverka varje gång.

Spar e-postadressen och föranmäl intresse att delta till nedanstående e-post.
jarvastadennattvandring@hotmail.com

Nattvandringsgruppen Järvastaden