Fortsatt skärpta allmänna råd i hela landet

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd gäller för hela landet och regionen. Smittspridningen ökar i länet. De skärpta regionala rekommendationerna i Stockholms län är förlängda till 2 maj.

Fortsätt att följa myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.