Strategiskt möte mellan styrelsen och Loudden genomfört

Styrelsen hade ett möte med vår tekniska förvaltare under april. Syftet var att uppdatera varandra om olika projekt och förväntningar inom ramen för vårt tjänsteavtal.

Bland annat diskuterades föreningens underhållsplan och felavhjälpande underhåll samt olika punkter som ska göras i och med Louddens ronderingar varannan vecka i föreningen.