Installation av ny ytterbelysning på våra fasader

Styrelsen håller på att ta in offerter för installation av ny fasadbelysning på framsidan. Flera ljuskällor har tyvärr slocknat och nu tar styrelsen ett helhetsgrepp om vår fasadbelysning och byter även ut vissa armaturer.

Den nya belysningen kommer att vara energieffektivare och hela området runt fasaderna kommer att bli mycket bättre upplyst. Arbetet genomförs som en del av styrelsens systematiska säkerhetsarbete av föreningen.