Föreningens ekonomi är fortsatt god

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2022 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. Det är för tidigt att prognostisera om föreningen kommer att justera årsavgifterna för 2022. Analys, tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, pågår.

Styrelsen beslutade på det senaste mötet att låsa räntan på två rörliga krediter i samband med villkorsändringen under oktober 2021.

Beslutet innebär att vi har samtliga krediter på fast ränta med villkorsändringar 2022, 2023, 2024 och 2025. Genomsnittsräntan för våra krediter blir efter beslutet cirka 1,1 procent jämfört med föreningens ekonomiska plan som anger cirka 4,40 procent.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med två procent enligt avtal för 2022. Det betyder att månadsavgiften för garageplats blir ca 1 500 kr/månaden för 2022.

Notera att föreningen tar över garagen den 1 juli 2022 (som för närvarande är 100 procent uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med andra halvåret 2022 då beläggningsgraden är cirka 55 procent. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 procent av avgiften), och troligen kommer avgifterna även att justeras neråt.

Styrelsen återkommer våren 2022 med mer information om det.