Avgifter för år 2022

Vid styrelsemötet den 14 december 2021 beslöts om avgifter för år 2022.

Årsavgifter lämnas oförändrade på 2021 års nivå, med undantag för elpriset som kommer att höjas inom kort och ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp, enligt följande:

Årsavgift lägenhet: 466 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 1500 kr/mån (Skanska)

Ny avgift, 850 kr/mån,
från och med 1 juli 2022

Skanska
höjning 2%
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 52,06 kr/kbm oförändrad
El: 1,40 kr/kWh höjning
Pantsättningsavgift: 483 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 208kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift: 403 kr/mån (1/12*10% pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kr (2021: 47 600 kr).