Vi i styrelsen vill önska alla bostadsrättshavare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Det har onekligen varit ytterligare ett annorlunda år med pandemin.

Från den 8 december 2021 gäller nya råd och rekommendationer för hur allmänheten bör agera för att motverka en ökad spridning av covid-19 och därmed minska risken för att bli smittade och att smitta andra.

Styrelsens möte har fortsatt genomförts digitalt och våra ekonomiska och tekniska förvaltare samt underleverantörer har under hela tiden vidmakthållit drift och skötsel av föreningen.

Vi har bland annat haft ett nio styrelsemöten under året. Vi har fortsatt vårt intensiva arbete med genomgång av aktuella avtal, föreningens underhållsplan, krediter, sett över föreningens ekonomi, hantering av nycklar, installerat ny belysning på fram- och baksidan, tömt vissa förrådsutrymmen, genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK), gått igenom rutiner med teknisk förvaltare, genomfört underhållsspolning (stamspolning) i hela föreningen mm.

Styrelsen vill tacka alla för gott samarbete i samband med OVK och stamspolningen. Det är några lägenheter som kommer att få återbesök efter OVK. Det är några forceringsspjäll i köken som var trasiga samt att det saknades några ”käglor” i köksdonen/ventilen. Detta ska åtgärdas för fullgod funktion och godkänd OVK. Booverket (företaget som genomförde OVK) och Loudden kommer att ordna med detta i berörda lägenheter. Dessa kommer att aviseras i god tid innan arbetet ska utföras.

Vi ser fram emot nästa år.

Då ska, bland annat, föreningen genomföra fortsatta säkerhetsarbeten, uppdatera föreningens underhållsplan, se över el-, och varmvattenavgifterna, förbereda övertagandet av föreningens garage i egen regi samt lägga om en av föreningens krediter till betydligt lägre ränta.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna. Föreningen kommer även traditionsenligt att ha en ordinarie föreningsstämma, sannolikt i maj/juni 2022 i Jaktvillan.

Med dessa nyheter vill vi rikta ett stort tack för ert förtroende även detta år, och
hoppas på ett gott samarbete även nästa år!

Glöm inte att hålla avstånd till andra så ofta du kan och
tvätta händerna för att minska risken för att bli sjuk.