Nya snöskyfflar

Styrelsen beslutade på senaste mötet om att ersätta dagens snöskyfflar i trapphusen till nya snöskyfflar av modell bättre (d.v.s. i stål så man även får bort isen). Styrelsen kommer även att utöka antalet till två i varje trapphus d.v.s. i båda entréerna vid framsidan och baksidan.

Sannolikt kommer detta att genomföras inom kort, men beroende på upphandling och hur länge vintern håller i sig kan det dröja till nästa vintersäsong.