Nya tider för portkoden

Styrelsen beslutade på senaste mötet om att förlänga öppettiden för portkoden till 22:00, d.v.s. förlänga med 1 timma jämfört med idag. Motiveringen är att de flesta budbolagen kör ut till kl 22:00 och det skulle underlätta speciellt under pågående pandemin. Den nya tiden för portkoden gäller från och med 1 februari.