Resultatet av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)

Styrelsen vill tacka alla för gott samarbete i samband med OVK. I princip har vi en godkänd OVK och det resultatet kommer nu att skickas till Solna stad enligt lag.

Det är några lägenheter som kommer att få återbesök efter OVK, och kanske redan fått besök?

Det är några forceringsspjäll i köken som var trasiga samt att det saknades några ”käglor” i köksdonen/ventilen. Detta ska åtgärdas för fullgod funktion och godkänd OVK. Booverket (företaget som genomförde OVK) och Loudden kommer att ordna med detta i berörda lägenheter. Dessa kommer att aviseras i god tid innan arbetet ska utföras.