Grillning vintertid och på inglasade balkonger

Föreningen har mycket tydliga regler gällande grillning i våra stadgar, trivselregler och hemsida.

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas.

I vår förening får bostadsrättshavaren grilla med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats (se rekommendation och bestämmelse om balkongen är inglasad).

Om balkongen är inglasad får gasolgrill användas men då måste glasrutorna var öppna helt så att bostadsrättshavaren inte själv ska drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte kan ventileras bort.
Notera också brandrisken i en inglasad balkong.

Styrelsen rekommenderar att endast elgrill används i inglasade balkonger och att gasolbehållaren inte får överstiga 5 liter.

Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.