Förändrad debitering av varmvatten och el

Föreningen har sedan 2012 ett system för automatisk insamling av el- och vattenförbrukning så kallad Individuell mätning och debitering (IMD) som utförs av Infometric.

Från den 1 januari 2022 ändrades debiteringen av varmvatten och el enligt tidigare information.
Den nya debiteringen innebär att ingen förskottsinbetalning (alltså varmvattentillägg och eltillägg enligt den ekonomiska planen) genomförs längre. Från och med kvartal ett 2022 debiteras faktisk förbrukning av varmvatten och el för föregående kvartal och den summan delas med en tredjedel för varje avi för kommande kvartal.

Ändringen innebär också att det inte går att se förbrukningen på de månadsvisa avgiftsavierna från vår ekonomiska förvaltare.

Alla bostadsrättshavare i föreningen kan se sin faktiska förbrukning hos Infometric.

Saknar du inloggningsuppgifter så kan du få hjälp med detta av styrelsen på info@brfnattslandan.se