Förändrad schablondebiteringen av elpriset och fel i återbetalningen

Från den 1 april ändrades debiteringen av varmvatten och el enligt tidigare information.

Dock blev något fel, och den preliminära debiteringen för en period innan januari 2022 har inte återbetalats vilket skulle ha justerats mot avgiftsavin för mars 2022.

Vår ekonomiska förvaltare låter meddela att fem månader av preliminära förskottsinbetalningar av el och varmvatten kommer att justeras på avgiftsavin för juli 2022 för alla medlemmar.

Om medlemmar har flyttat in eller ut ur föreningen under denna period kommer de få ta hand om justeringen sinsemellan själva mellan säljare och köpare.

Styrelsen har beslutat att höja den schablondebitering som sker varje månad för el.

Varför just nu?
Elpriset påverkas av en rad olika faktorer. Tillgång och efterfrågan är något som många gånger kommer på tal när vi talar elbrist eller kapacitet. Händelser i Sverige men även ute i Europa är bidragande faktorer till förhöjda elpriser. Idag är schablondebiteringen för el 1,40 kr/kWh (exklusive moms). På senaste styrelsemötet beslutades att den nya schablondebiteringen för el blir 1,84 kr/kWh (exklusive moms). Den nya avgiften för el gäller från 1 maj 2022, och kommer debiteras vid nästa hyresavisering.