Högre räntor

Inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer att vara hög ännu en tid. För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har Riksbanken beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent från och med den 4 maj.

Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att den ligger något under 2 procent om tre år.

Detta påverkar inte föreningens räntor omedelbart. Föreningen kommer att omsätta en av sina krediter i september 2022, sedan en 2023, en 2024, och en 2025. För närvarande har föreningen en genomsnittsränta på 1,15 procent.