Föreningen tar över garagen från Skanska den 1 juli 2022

Nattsländan har 70 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra fördelat på två garage. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet.

Föreningen tar över garagen den 1 juli 2022
Efter den 1 juli 2022 kommer föreningen själva att hantera garagen tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, SBC.

I samband med övertagandet kommer en garageplats för bil att kosta 850 kronor (i stället för tidigare 1500 kronor med Skanska) och MC 400 kronor för föreningens medlemmar.

För externa hyresgäster blir avgiften för bil 1000 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%) och för MC 500 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%).

All administration kopplat till platstillgång, avtal, kötid m.m. hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.

SBC kommer att skicka ut nya avtal för befintliga garageplatser (för er som hade avtal med Skanska) inom kort. Kolla gärna via appen VårBrf eller via SBC hemsida och inloggningssidan för VårBrf.

För nya garagehyresgäster, medlemmar eller externa hyresgäster, kontakta uthyrning@sbc.se för att sätta upp er på kö för garageplats.  För närvarande, juni 2022, är det ingen kö till garageplats.

För framtida önskemål om elladdare till din garageplats, kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se

Garageföreskrifter
(förutom garageavtalet och de särskilda bestämmelserna enligt föreningens trivselregler)

  • Garagen är avsedda för bilar och andra motorfordon (motorcyklar, mopeder).
  • Rökning är inte tillåten i garagen.
  • Garagen får inte användas som förråd.
  • I garagen får inte förvaras ämnen eller föremål som är stöldbegärliga (t.ex. barnvagnar, hundburar, takboxar eller bildäck) samt som kan medföra brand- eller explosionsrisk eller förorsaka skada på person eller egendom.
  • Garageplatserna ska hållas rena och fria från skräp och farliga vätskor såsom olja, spolarvätska mm.
  • Biltvättning får inte ske i garaget.
  • Försök att vid in-/utfart kontrollera att inte obehöriga personer vistats i garagen. Kontrollera att dörr och port stängs väl när du lämnar garaget.