Statusbesiktning genomförd

Inför att den 10-åriga byggarantin som går ut i juli 2022 gentemot Skanska så beslutade styrelsen enligt tidigare information om att en statusbesiktning skulle genomföras i föreningens allmänna utrymmen.

Statusbesiktning är verktyget för att säkerställa vad som behövs göras vid tvist, konkurs eller som underlag för vidare planering, exempelvis föreningens underhållsplan.

Besiktningen utfördes av Besiktningsman.se den 8 och 10 juni och analys av resultatet pågår, flera ärenden kommer att reklameras gentemot Skanska.