Ett stort TACK – till alla er som kom på extra föreningsstämman!

Den 15 juni genomfördes en extra föreningsstämma med cirka 15 medlemmar närvarande i Jaktvillan.

Den extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog de två förslagen enligt utskickad kallelse med agenda.

På extra stämman beslutades enhälligt att:

  • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till de åtta befintliga laddstationerna i våra garage.
  • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till upp till 64 platser i vårt garage som komplement till de åtta befintliga.