Ordinarie föreningsstämma den 17 augusti 2022

Ordinarie stämma kommer att genomföras den 17 augusti 2022 kl. 19:00 i Jaktvillan, vilket beslutades på extra stämman den 15 juni.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Formell kallelse, förvaltningsberättelse, årsredovisning, samt förslag från valberedningen skickas ut elektroniskt senast två veckor innan stämman och publiceras på föreningens hemsida, alltså i början av augusti.

Varmt välkomna att delta i föreningsstämman den 17 augusti 2022 kl. 19:00!