Ny revisor föreslås på ordinarie föreningsstämman

Valberedningen tillsammans med styrelsen har studerat nya offerter för ny revisor som föreslås ta över efter nuvarande revisor. På styrelsemötet i maj beslutades vilken och den nya revisorn kommer att föreslås på den ordinarie föreningsstämman den 17 augusti.