Ändringar i lagen kan kräva ändring av stadgar

Styrelsen har påbörjat ett arbete med en översyn av föreningens stadgar. Från den 1 januari 2023 börjar flera lagändringar i bostadsrättslagen att gälla. Det innebär dock inte att föreningen måste ändra sina stadgar. Styrelsen återkommer efter årsskiftet med sitt resultat av den analysen.